Historia

Pierwsze wzmianki o miejscowości Kotlice pojawiły się już w XIV w. 

W 1396 r. właścicielami Kotlic vel Chotlic są bracia Mikołaj i Stanisław – wnukowie Stanisława Jelitka, kasztelana małogoskiego. 

W XVI w. dobra kotlickie należą do Barbary Morawcowej h. Ogończyk i Stanisława Wrzesińskiego. 

W XVII w. majątek Kotlice przechodzi na własność Piegłowskich h. Nałęcz: Marcina-Władysława podczaszego ciechanowskiego. 

W 1733 r. dziedzicem Kotlic jest Stefan Piegłowski, syn Stanisława-Jana, a wnuk Marcina-Władysława. Po nim dobra przejmuje jego córka – Zofia Jerzowa Dembińska starościna zbydniowska h. Nieczuja. 

W 1749 r. Kotlice są własnością Franciszka Nieczuja Dembińskiego chorążego bracławickiego o podczaszego wiślickiego. 

W 1769 r. jedyna córka Franciszka Dembińskiego, Marianna wniosła posagu Piotrowi Rawicz Dembińskiemu dziedzice Kotlice, Mokrsko, Chwaścice i Brus. 

Po śmierci Marianny Dembińskiej w 1780 r. Kotlice z przyległościami przeszły na jej córkę jedynaczkę – Mariannę, której I-szym mężem był cześnik koronny Jerzy Ożarowski a II-im Adam Siemoński. 

22 czerwca 1803 r. Marianna Ożarowska razem z mężem Adamem Siemońskim sprzedała majątek Kotlice wraz z przyległościami Stanisławowi Wężykowi. 

31 grudnia 1852 r. Kornelia z Wężyków, żona Romualda Gostkowskiego nabyła od swych rodziców Kotlice. 

Od 1854 r. właścicielem Kotlic był Romuald Gostkowski... 

4 czerwca 1860 r. za kwotę 55 500 rubli Franciszek Cheliński nabył Kotlice z folwarkiem. Był on dobrym i zaradnym rolnikiem i doprowadził do stanu kwitnącego powyższe majątki. 

6 czerwca 1909 r. Majątek przejęła córka Franciszka Chelińskiego wraz ze swym mężem Włodzimierzem Majeskim. Wybranek Walentyny kontynuował praca jej ojca i to za jego urzędowania dwór w Kotlicach został poddany gruntownej przebudowie. 

W 1911 r. dobudowano frontowe skrzydło Dworu i zagospodarowano teren. Po śmierci Włodziemierza Majewskiego, Kotlice przejął usynowiony siostrzeniec żony Stanisław Kruszewski Majewski. 

13 lutego 1945 roku w obecności żony właściciela Marii Kruszewskiej nastąpiło przejęcie majątku na cele reformy rolnej. Przekazano go w zarząd dawnemu pracownikowi folwarcznemu Stanisławowi Stępniowi. 

6 września 1945 r. w Kotlicach utworzono w budynku dworu Gminną Szkołę Rolniczą 

12 maja 1955 r. Resztówkę w Kotlicach przejęła Spółdzielnia Produkcyjna "1 Maja" a niedługo po tym zaczęła w niej funkcjonować Szkoła Podstawowa, która działała do 2000 roku. 

Przez kolejne 2 lata dwór stał opuszczony. Od czasu przejęcia go na cele reformy rolnej stopniowo popadał w ruinę i tracił swój niepowtarzalny urok.

W 2002 roku dworek wszedł w posiadanie obecnych właścicieli. Państwo Helena i Jerzy Lis i postanowili przywrócić mu dawną świetność. Od 2003 roku na terenie założenia dworsko-parkowego funkcjonuje AGROPARK „Dworek pod Lipą”. Z roku na rok budynek nabiera coraz bardziej atrakcyjnego wyglądu, a otaczający go teren poddawany jest pielęgnacji. Z każdym sezonem gospodarze starają się poszerzyć wachlarz oferowanych usług. Obecnie oprócz tradycyjnego wypoczynku, AGROPARK oferuje także organizację imprez okolicznościowych i konferencji. Dużą popularnością cieszą się też letnie spływy kajakowe po Nidzie.

W 2015 roku oddano do użytku gości salę konferencyjno-wypoczynkową połączoną z oranżerią i wyjściem do ogrodu. W pomieszczeniu tym zorganizowano kącik pamięci, poświęcony poprzednim właścicielom dworu w Kotlicach.

Goście odwiedzający Dworek pod Lipą mogą zapoznać się z wystawą historycznych fotografii i portretów jak również zostawić pamiątkowy wpis w Księdze Gości.

"Dworek pod Lipą", Kotlice 28-305 Sobków, tel.: (0-41) 387-92-23, kom.: (0) 505-80-33-28, email: